Safari Kongoni Classic

4 Destinos 5 Noches
Circuito Garantizado
Safari Kongoni Classic
Desde 1.783 € Por persona
Ver
Destinos: Nairobi, Parque nacional de Aberdare, Nakuru, Maasai Mara, Nairobi

Spa Tour Classic

5 Destinos 6 Noches
Circuito Garantizado
Spa Tour Classic
Desde 2.143 € Por persona
Ver
Destinos: Nairobi, Reserva nacional de Samburu, Parque nacional de Aberdare, Nakuru, Maasai Mara, Nairobi

Spa Tour Naisula Classic

4 Destinos 6 Noches
Circuito Garantizado
Spa Tour Naisula Classic
Desde 2.125 € Por persona
Ver
Destinos: Nairobi, Reserva nacional de Samburu, Nakuru, Maasai Mara, Nairobi

Safari Saada

4 Destinos 4 Noches
Circuito Garantizado
Safari Saada
Desde 1.912 € Por persona
Ver
Destinos: Nairobi, Parque nacional de Amboseli, Nakuru, Maasai Mara, Nairobi

Safari Shwari

4 Destinos 5 Noches
Circuito Garantizado
Safari Shwari
Desde 2.011 € Por persona
Ver
Destinos: Nairobi, Nakuru, Maasai Mara, Nairobi, Parque nacional de Amboseli, Nairobi

Safari Salala

4 Destinos 6 Noches
Circuito Garantizado
Safari Salala
Desde 3.376 € Por persona
Ver
Destinos: Nairobi, Parque nacional de Amboseli, Nakuru, Maasai Mara, Nairobi

Safari Sambamba

5 Destinos 9 Noches
Circuito Garantizado
Safari Sambamba
Desde 4.190 € Por persona
Ver
Destinos: Nairobi, Parque nacional de Amboseli, Nakuru, Maasai Mara, Mombasa